پل ارتباطی با فرانو حساب

26709840(3خط)

قوانین و مقررات> قانون مالیات بر ارزش افزوده> فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 42: ماليات نقل و انتقال خودرو

فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 42: ماليات نقل و انتقال خودرو

ماده ۴۲: ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (۱%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد ( ۱%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين  ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و حداكثر تا شصت درصد ( ۶۰ %) تقليل مييابد.

تبصره ۱: دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود،از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف) شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ب) شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج) مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم،تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د) نام متعاملين، كد پستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين.
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايد.
تبصره ۲: دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي ( ۱) و ( ۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف) در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد ( ۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير ميباشد. جريمه مذكور غير قابل بخشودگي است.
ب) تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره ( ۱)،در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره ( ۱) در موعد مقرر قانوني،تخلف انتظامي محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهد گرديد.

تبصره ۴: فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. درصورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.

تبصره ۵: اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزههاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره ۶: قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده ( ۴۳ ) و ماليات نقل و انتقال قرار مي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي شود لازم الرعايه نميباشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف ميشود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميگردد.

تبصره ۷: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

تگ ها

نظرات ( 0 )

آخرین خبرهای ما

20 1396/12

شرایط جدید فروش دلار به مسافران


بانک مرکزی شرایط جدید فروش ارز در بازار را اعلام کرد
خریداران برای خرید دلار باید مدارک ذیل را همراه داشته باشند:
١-اصل پاسپورت و کارت ملی
٢-اصل عوارض خروج
٣-اصل بلیط
٤-...

بیشتر بدانیم

اطلاعات تماس

توضیحات نقشه :
عرض جغرافیایی :                     طول جغرافیایی :

تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از تقاطع سهروردی، ساختمان 143 ط1 واحد1

 

(5خط) 26709840