پل ارتباطی با فرانو حساب

26709840(3خط)

قوانین و مقررات> قانون مالیات بر ارزش افزوده> فصل دهم: تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا => ماده 53: تاريخ اجراي قانون

فصل دهم: تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا => ماده 53: تاريخ اجراي قانون

ماده ۵۳: تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با موا د (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲)، (۴۸) از تاريخ تصويب و در مورد ماده ( ۵۱ ) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئيننامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره درجلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي جمهوري پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ اسلامي ايران تصويب گرديد ۱۳۸۷/۳/۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

تگ ها

نظرات ( 0 )

آخرین خبرهای ما

20 1396/12

شرایط جدید فروش دلار به مسافران


بانک مرکزی شرایط جدید فروش ارز در بازار را اعلام کرد
خریداران برای خرید دلار باید مدارک ذیل را همراه داشته باشند:
١-اصل پاسپورت و کارت ملی
٢-اصل عوارض خروج
٣-اصل بلیط
٤-...

بیشتر بدانیم

اطلاعات تماس

توضیحات نقشه :
عرض جغرافیایی :                     طول جغرافیایی :

تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از تقاطع سهروردی، ساختمان 143 ط1 واحد1

 

(5خط) 26709840